PROTO ART & DESIGN EXPO  2023

Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 9 juli bruist het weer in Zwolle! Dan vindt de zesde editie van het PROTO festival plaats. Studenten van creatieve mbo- en hbo-opleidingen tonen hun afstudeerwerk in de Spoorzone en op verschillende locaties in het centrum van Zwolle. Daarnaast zijn er tentoonstellingen, workshops, lezingen en andere festiviteiten.

Locaties Proto 2023

1

Academiehuis

Grote Markt 18

Landstede MBO

Deltion College

Zone College

Windesheim

Creative Works

Cibap

ArtEZ University of the Arts

2

Showroomcontainer Luttekestraat

Deltion College

3

Showroomcontainer bordes Stadhuis

Grote Kerkplein 15

Landstede MBO

4

Stadhuis etalage trouwzaal

Sassenstraat

Landstede MBO

Deltion College

5

Stadhuis ramen fractiekamers

Sassenstraat

Landstede MBO

Deltion College

6

Galerie Langhuis

Goudsteeg 8

Deltion College

7

Museum de Fundatie

Blijmarkt 20

Deltion College

Cibap

ArtEZ University of the Arts

Landstede MBO

8

Showroomcontainer Blijmarkt

Blijmarkt (tussen Museum de Fundatie en Theater Odeon in)

Deltion College

9

Bennies in de Basis

Luttekestraat 35

Creative Works

10

Blue Bayou

Rodetorenplein

Creative Works

11

ArtEZ University of the Arts

Rhijnvis Feithlaan 50

ArtEZ University of the Arts

12

Stadkamer centrum

Zeven Alleetjes 1a

Creative Works

13

Showroomcontainer Stationsplein

Stationsplein Zwolle

Deltion College

14

Showroomcontainer Hanze Art Station

Hanzelaan 242

Landstede MBO

15

Hanze Art Station

Hanzelaan 242

Cibap

Zone College

Windesheim

Creative Works

THE­MA MOV­ING GROUNDS 

Zoals ieder jaar, heeft PRO­TO een the­ma waarin alles samenkomt. Dit jaar is dat Mov­ing Grounds’. Het sys­teem waarin wij jaren­lang geleefd hebben piept en kraakt, veran­dert en komt in beweg­ing. Moet in beweg­ing komen. De grond onder onze voeten blijkt niet meer zo vast als we alti­jd dachten. 

De start van het PRO­TO fes­ti­val staat daarom in het teken van het stim­uleren en ver­snellen van die nodi­ge veran­der­ing. Veran­der­ing bin­nen de koers van je eigen organ­isatie, veran­der­ing in je werk­wi­jze, gedragsveran­der­ing bin­nen je team en van jezelf als indi­vidu. Op 30 juni staat er een rijk pro­gram­ma klaar tij­dens de PRO­TO Inno­va­tion Day. Hier kri­jg je hand­vat­ten mee hoe je duurzame veran­der­ing (nog meer) in beweg­ing kunt zetten. 

Tij­dens PRO­TO Inno­va­tion Day bezoek je inspir­erende lezin­gen van dé change­mak­ers van van­daag, neem je deel aan uitda­gende work­shops die jou con­creet helpen op weg naar veran­der­ing en ont­dek je state of the art tech­nol­o­gis­che en duurzame ontwik­kelin­gen van jonge start-ups en vooro­plopende bedri­jven uit de regio. Ook kun je de PRO­TO Expo bezoeken waarin afs­tudeerders en geves­tigde ontwer­pers en kun­ste­naars hun werk pre­sen­teren aan de wereld.

Bek­ijk het hele progam­ma hier en bestel snel je tickets

Met de hulp van inno­vatie, design en ook kun­st kun­nen we nieuwe per­spec­tieven ont­dekken en ons ver­beeld­ingsver­mo­gen inzetten om oplossin­gen te bedenken voor uitdagin­gen die we tegenkomen. 

TERUGBLIK PROTO

Als organisatie zijn we uitermate trots dat we al zes jaar voor honderden getalenteerde afstuderende mbo- en hbo- studenten en professionals in de kunst en vormgeving een podium mogen bieden.

Sinds een paar jaar zijn naast de exposities ook hackathons, tentoonstellingen, workshops, lezingen en andere festiviteiten aan toegevoegd. Een samenwerking door en met veel verschillende platforms die elkaar versterken in ontwikkeling. Zo ontstaat er binnen twee weken een cross-over aan kennis tussen branches, zoals ICT/e-commerce, de maakindustrie, creatieve industrie en klimaatadaptatie en smart-sustainable living. 

Door deze toevoeging aan het PROTO Art & Design Expo zien we dat voor voor veel makers en bezoekers het niet ophoudt na dit festival. Nieuwe ideeën voor samenwerkingen, producten en diensten komen tot stand. Dat maakt dat PROTO door het hele jaar heen in de vezels van de stad kruipt. Wat ons als organisatie betreft dé reden om er ieder jaar weer een feest van te maken. 

Nieuwsgierig geworden? Proef de sfeer in beeld. 

En heb je leuke ideeën en wil je meedenken over PROTO? Neem dan contact op met projectleider Rob Teitsma via rob@protozwolle.nl

ARTIST IN RESIDENCE

Het PRO­TO Art & Design Fes­ti­val is een samen­werk­ing van de cre­atieve mbo- en hbo-oplei­din­gen in Zwolle, waar­bij stu­den­ten hun werk op diverse locaties kun­nen lat­en zien. Dit gebeurt onder meer in de Spoor­zone, waar in toekomst de oplei­din­gen Artez, Cibap en Muse­um de Fun­datie samen een nieuw cul­tureel cen­trum zullen vor­men. In deze pilot-ten­toon­stelling bij Muse­um de Fun­datie is voor het eerst werk van twee artists in res­i­dence van PRO­TO te zien, samen met werk van stu­den­ten aan wie zij mas­ter­classs­es hebben gegeven. Dit jaar zijn fotograaf Dana Lix­en­berg en ontwer­p­er Richard Hut­ten bij PRO­TO te gast.

Meer infor­matie over de exposi­tie in Muse­um de Fun­datie vind je hier. Deze is nog t/​m 24 sep­tem­ber te bezichtigen. 

Fotograaf Dana Lix­en­berg

Fotograaf Dana Lix­en­berg en ontwer­p­er Richard Hut­ten zijn bei­de Artist in Res­i­dence tij­dens PRO­TO. In april hebben zij bei­de ver­schil­lende stu­den­ten van de cre­atieve hogesc­holen van Zwolle begeleid in een aan­tal mas­ter­class­es en work­shops. De stu­den­ten hebben van bei­de een opdracht meegekre­gen waar ze de peri­ode april t/​m juni aan werken. In nauwe samen­werk­ing met Dana en Richard wor­den de beste werken ges­e­lecteerd. Deze werken wor­den geëx­poseerd tij­dens PRO­TO in Muse­um de Fundatie.

De Ned­er­landse fotografe Dana Lix­en­berg (1964) heeft al veel grote namen voor haar cam­era gehad, zoals Jay Z, Tupac Shakur, Iggy Pop en Lil’ Kim. Naast per­soon­lijke pro­jecten werk­te ze veel voor tijd­schriften en is haar werk in ver­schil­lende musea over de gehele wereld te bewon­deren.

* Copy­right beeld: Annaleen Louwes

Ontwer­p­er Richard Hut­ten

De Rot­ter­damse Richard Hut­ten is een van de meest invloedrijke en suc­cesvolle Ned­er­landse ontwer­pers. Hij staat bek­end om zijn con­ceptuele en speelse ontwer­pen. Richard Hut­ten studeerde in 1991 af aan de Design Acad­e­my in Eind­hoven, het­zelfde jaar begon hij zijn eigen ontwerp­stu­dio. Met een team van experts werkt hij aan meube­lon­twerp en interieu­ron­twerp. Veel van zijn pro­ducten zijn suc­cesvolle desig­ni­co­nen gewor­den en zijn verte­gen­wo­ordigd in gerenom­meerde musea over de hele wereld.

Logo artez Logo cibap Logo creativeworks Logo deltion Logo landstede Logo nieuw windesheim Logo zonecollege Academiehuis logo Bennies in de basis logo Museumdefundatie logo Hartstad logo Hanze Art Station logo Hanzejaar2023 logo Logo perrron038 Spoorzone logo Stadkamer logo Zalsman logo Zwinc logo Logo zwolle
30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli /
30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli / 30 juni t/m 9 juli /