Header AI beelden proto V2 klein

PROTO ART & DESIGN FESTIVAL • EXPOSITIES

In het Academiehuis, verspreid in de binnenstad van Zwolle en in De Fundatie - locatie Het Nijenhuis zijn gedurende PROTO 2024 afstudeerexposities van MBO- en HBO-studenten en creatief professionals te bezichtigen. Daarnaast is er een aanvullend programma met o.a. inspirerende lezingen, rondleidingen, een filmfestival en workshops. Hieronder vind je een overzicht van alle actuele exposities en activiteiten.

FUN­DATIEKAS­TEEL NIJEN­HUIS • vanaf 29 juni

ARTISTS IN RES­I­DENCE
Elk jaar nodigt PRO­TO twee kun­ste­naars of ontwer­pers uit om een exposi­tie te vullen in de Fun­datie. Dit jaar exposeren Cre­ative Chef Jasper Udink ten Cate en ontwer­p­er Jur­gen Bey van Stu­dio Makkink&Bey samen met een groep stu­den­ten van ver­schil­lende Zwolse scholen in
Kas­teel het Nijen­huis in Heino. 

ARTEZ FINALS ART & DESIGN en MAS­TERO­PLEI­DIN­GEN • vanaf 3 juli

Afs­tudeerders van de ArtEZ Acad­e­mie voor Art & Design en Mas­tero­plei­din­gen in Zwolle tonen hun eindw­erk van 3 tot en met 7 juli in het Sophi­age­bouw in Zwolle. Iedereen is welkom om het afs­tudeer­w­erk te komen bewon­deren en de nieuwe gen­er­atie kun­ste­naars te leren kennen. 

TERUGBLIK PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2024

De zevende editie van het PROTO Art & Design Festival vond plaats van 26 tot en met 30 juni 2024. Welke vaardigheden hebben we nodig voor een alsmaar veranderende toekomst? En welke creativiteit en innovatie vind je in Zwolle? Dat kon je dit jaar ontdekken tijdens de zevende editie van het PROTO Art & Design Festival. Met een mega expositie in en rond het Academiehuis Grote Kerk lieten mbo- en hbo-studenten samen met creatief professionals zien over welke skills onze stad beschikt. Naast deze centrale expositie organiseerde PROTO dit jaar ook een film festival, een walking dinner, workshops voor jongeren met Young PROTO, een expositie in Kasteel het Nijenhuis in Heino, diverse kleine exposities verspreid door de stad en het jaarlijks terugkerende PROTO Innovation Day in de Spoorzone Zwolle. Geniet na met deze impressie van PROTO 2024 en graag tot de volgende editie!

AFTERMOVIE PROTO ART & DESIGN FESTIVAL 2024

Logo artez Logo cibap Logo creativeworks Logo deltion Logo landstede Logo nieuw windesheim Logo zonecollege Academiehuis logo Museumdefundatie logo Logo perrron038 Spoorzone logo Stadkamer logo Zalsman logo Logo zwolle Zwinc logo
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /
26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni / 26 juni t/m 30 juni /